Kontakt

Adresa základne v Slovinsku

Rafting.sk

Fakturačné údaje

Aqua Adrenalín Černý Tour s.r.o.
Cestovná kancelária
SNP 36, 920 01 Hlohovec, Slovensko
IČO: 36248045
DIČ: 2021631425
Spoločnosť je zapísaná v OROS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13336/T.

Peňažný ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu/kód: 4001849979/7500
IBAN: SK33 7500 0000 0040 0184 9979
SWIFT: CEKOSKBX